Villkor

Villkor när man hyr bostad hos Malmsjö & Persson

 • Sedvanliga kontroller utförs så som kreditupplysning och hyresreferenser (hur man skött tidigare boende etc.)
 • VI KRÄVER ALLTID GODA HYRESREFERENSER.
 • VI KRÄVER KREDITVÄRDIGHET oavsett vilket år upplysningen hänför till. Dålig betalningsmoral är en diskvalifikation.
 • Lägenhetsansökan skall alltid ifyllas och inlämnas. Gäller även vid internbyte.
 • Vi vill gärna träffa våra blivande hyresgäster personligen, lämpligen vid ifyllande av lägenhetsansökan.
 • Säger en av kontraktsinnehavaren upp sin del för avflyttning, medan den andra parten avser bo kvar i lägenheten, göres alltid ny kreditupplysning på den kvarvarande hyresgästen.
 • Byte inom våra fastigheter göres ny kreditvärdering.

Inkomst

 • Vi kräver att hushållet minst har en beskattningsbar inkomst av 3 gånger hyrans belopp.

Deposition

 • Vi kan tänka oss att ta deposition.
 • Detta kan vara en bra lösning för utländska medborgare som inte har bekanta i Sverige.
 • Normalt tar vi då 3 månadshyror.
 • Deposition återfås efter utflyttningen. Förutsätter att hyran är fullbetald och att inget onormalt slitage på lägenheten har uppkommit.

Deposition krävs:

 • Om sökande ej har fast beskattningsbar inkomst (socialbidrag, barnbidrag eller annan form av bidrag räknas inte som fast inkomst)
 • Om sökanden endast har studiemedel.
 • I vissa fall kan deposition krävas om sökande har arbetslöshetskassa.