Byggnadsaktiebolaget Malmsjö & Persson

Bygger framtiden på förtroende och relationer

Vår historia i korthet

Företaget startade 1939 med inriktning på Byggentreprenader. Första huset som byggdes var ett hyreshus till företaget själv. Ett stort projekt i början för oss var byggandet av Malmö sy fabrik som företaget byggde två gånger, då det brann upp snart efter överlämnandet. Under kriget byggde vi ett stort antal skyddsrum och företaget har idag fortfarande en unik kompetens inom området. MP-Bygg har producerat ca 4000 lägenheter, villor, industribyggnader, och kyrkobyggnader i Malmö/Lund området.

Dom senare åren har vi inriktat företaget mer på bygg service och stambyten.

Ett bostadshusområde uppifrån

Ta del av vårt utbud

Malmsjö & Persson erbjuder en mångsidig uppsättning av tjänster för både kommuner och företag. Vårt utbud inkluderar total, om och tillbyggnader. Se hela vårt utbud

Kopparledningar

Stambyten & håltagningar

Stambyten och håltagning är viktiga processer inom bygg och renovering. Stambyten innebär att man ersätter gamla VVS-stammar i en byggnad för att säkerställa att vatten- och avloppssystemet fungerar korrekt och att det inte uppstår läckage eller andra problem. Håltagning å andra sidan handlar om att skapa öppningar i väggar, tak eller golv för installation av rör, kablar eller ventilationssystem. Båda dessa åtgärder kräver noggrann planering och utförande för att säkerställa att arbetet görs på ett säkert och effektivt sätt.

Personer som skakar hand

Ramavtal

Ett ramavtal är en överenskommelse mellan parter som fastställer generella villkor och riktlinjer för ett framtida samarbete eller affärsrelation. I stället för att förhandla om detaljer för varje enskild projekt, etablerar ett ramavtal en ram för hur parterna ska samarbeta över tid. Det kan inkludera bestämmelser om pris, leveransvillkor, ansvar, och andra viktiga aspekter av relationen. Ramavtal ger stabilitet och förutsägbarhet för båda parterna och kan användas inom olika områden.

Ett hus under renovering

Tak & fasad

Arbeten inom tak och fasad innebär underhålls-, reparations- och renoverings åtgärder som utförs för att säkerställa att taket och fasaden på en byggnad är i gott skick och fungerar som de ska. Det kan inkludera rengöring, reparation av skador, byte av defekta material, tätning av fogar och kontroll av väder beständighet. Målet är att förlänga livslängden på taket och fasaden samt att säkerställa att de fortsätter att skydda byggnaden mot väder och andra skadliga påverkningar.

Vi är certifierade och medlemmar

Vi är medlemmar i Byggföretagen och Företagarna region syd samt certifierade i BKR (bygg keramik råkdet), Icon ID06 och Meps.

Fasad av fönster som leder mot himlen
Byggföretagen logo
BKR logo
ID06 logo
Meps logo
Företagarna logo

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter

Här kan du se våra senaste nyheter om kommande och genomförda projekt, se alla

Platshållare för nyhet med MPs logga

Q1 2024

Nytt lokal kontor i Simrishamn

Information kommer snart

Platshållare för nyhet med MPs logga

Start Q3 2023

Byggservicearbeten Skåne mejerier

Information kommer snart

Platshållare för nyhet med MPs logga

Start Q2 2023

Servicearbete ESS-Group

Information kommer snart

Kontakta oss idag