Ramavtal med Simrishamns Bostäder

Byggnad med glas fasad

Malmsjö & Persson Byggnads AB ingår i ett byggservice-avtal med Simrishamns Bostäder.

Simrishamns Bostäder AB och Sinab AB förvaltar tillsammans cirka 1070 lägenheter och ungefär 300 boenden i vårdboenden som är spridda över hela kommunen, från Skillinge i söder till Kivik i norr.

Beställaren har olika typer av lägenheter, såsom flerbostadshus, radhus och 12 äldreboenden. Ungefär hälften av fastighetsbeståndet finns i centralorten Simrishamn, medan lägenheterna utanför tätorten finns i Borrby, Gärsnäs, Hammenhög, Kivik, S:t Olof och Skillinge.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett långt och givande samarbete.